Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας


Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας


Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου - φοροτεχνικού γραφείου


Τεχνικός κομμωτικής τέχνης